Wet- en regelgeving notariaat

dossiers550150

 

Wet- en regelgeving notariaat bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen. Deze verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels zijn verbindend voor de leden en de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

De wet- en regelgeving op deze site is voorzien van toelichtingen en redactioneel commentaar van de KNB. De teksten kunnen als PDF worden opgeslagen en desgewenst worden geprint.

Ga naar: 

Over deze website

Wet- en regelgeving notariaat is een website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Lees de mogelijkheden van deze site in de Handleiding.

Laatst gewijzigd

Per 30 mei 2016

Per 1 mei 2016

Per 5 april 2016

Per 18 januari 2016