Logo KNB.nl

Wet- en regelgeving notariaat

vademecum

Overige regelgeving

Verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels. Naar inhoudsopgave >

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland en de overkoepelende Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moeten zich houden aan de bepalingen van de Wet- en regelgeving notariaat.

Wetteksten

Deze website bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen. Deze verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels zijn verbindend voor de leden en de organen van de KNB. De wet- en regelgeving op deze site is voorzien van toelichtingen en redactioneel commentaar van de KNB.

Selecteren en printen

U kunt een selectie maken uit de (wet-)teksten en deze selectie opslaan als PDF en uitprinten. Let op: als u te veel selecteert, kan het zijn dat u een foutmelding krijgt. Maak in dat geval 2 kleinere selecties. Er wordt naar een oplossing gezocht voor dit probleem.

Tip: Download hier de hele wet (pdf) of alle overige regelgeving (pdf)

Recent toegevoegd